• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2019 με σκοπό να προσφέρει στους Συνεργάτες (*) του Ομίλου Interamerican που μετέχουν σ’ αυτό πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές, ενισχύοντας το εισόδημά τους όταν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2142 7/6/2019).Σκοπός του ΤΕΑ είναι να προσφέρει στους Συνεργάτες (*) του Ομίλου Interamerican που μετέχουν σ’ αυτό, πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές, οι οποίες ενισχύουν το συνταξιοδοτικό εισόδημα των εργαζομένων κι εξασφαλίζουν μία αξιοπρεπή διαβίωση μετά το πέρας της ενεργούς υπηρεσίας. Αποκλειστικός γνώμονας όλων των ενεργειών της Διοίκησης του Ταμείου είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών και η ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. Σε αυτό το πλαίσιο το Ταμείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Φ . 51010/οικ. 19976/861 «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

(*) Συνεργάτης: κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής (Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, Δόκιμος Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, Πράκτορας, Μεσίτης) με ενεργή σχέση παραγωγικής συνεργασίας με τις Εταιρίες του Ομίλου Interamerican, καθώς επίσης και οι πιστοποιημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος υπάλληλοι των γραφείων των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων.

Οι επενδύσεις του ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Τα κεφάλαια του Αποθεματικού Εφάπαξ Παροχών επενδύονται αποκλειστικά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds. Αυτό το Μικτό Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει παγκόσμιο προσανατολισμό, επενδύει σε άλλα επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού (fund of funds), έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, χαρακτηρίζεται από μεσαίο (ισορροπημένο) επενδυτικό κίνδυνο (επίπεδο 4 σε κλίμακα 1-7), απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επενδυτικός σκοπός του είναι η προστασία του κεφαλαίου, και η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα.

Δες περισσότερα εδώ

Σημαντικά Μεγέθη

321

ασφαλισμένοι

0

εφάπαξ παροχές

3.481.067 €

καταβληθείσες εισφορές

0 €

καταβληθείσες παροχές

Καθαρό Ενεργητικό Αριθμός Μεριδίων Καθαρή τιμή μεριδίου Ημερήσια % μεταβολή Μεταβολή από αρχή του έτους έως ημ. Αποτίμησης

Συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας Α/Κ ΤΕΑ INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FoFs

Εγκρίνεται από την Γ.Σ. των Μελών η ενοποίηση του Ταμείου με το ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

1η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. Συγκρότηση πρώτου Δ.Σ. σε σώμα.

Δημοσίευση στο ΦΕΚ έγκρισης του Καταστατικού

Υποβολή της πρώτης αίτησης συμμετοχής στο Ταμείο

Αποφασίζεται η δημιουργία του ΤΕΑ Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican